ราคา

คำอธิบายค่าธรรมเนียม

 

ราคาแนะนำเพื่อนดื่มชา

ชาย

 

ค่าลงทะเบียนค่าอ้างอิงค่าบริการรายเดือนค่าต่ออายุ
ไม่มี

2,800THB/เรื่อง

ไม่มีไม่มี

 

 

ผู้หญิง

 

ค่าลงทะเบียนค่าอ้างอิงค่าบริการรายเดือนค่าต่ออายุ

ไม่มี

ไม่มีไม่มีไม่มี

 

 

 


ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ หรือค่าธรรมเนียมการออกเดท

ต้องชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือบัตรเครดิต

ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (ชำระล่วงหน้า 2 วันทำการ) ตามเวลาที่กำหนดเมื่อยืนยันวันที่แนะนำครั้งแรก

เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อยืนยันวันที่กำหนด จากนั้น เราจะแจ้งรายละเอียดการชำระเงินให้คุณทราบด้วย

 

 

หมายเหตุ

1. เราจะติดต่อคุณจากสำนักเลขาธิการเมื่อเราสามารถปรับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของเรา ไม่ใช่รูปแบบที่ได้รับการตัดสินใจที่จะแนะนำคนไม่กี่คนในหนึ่งเดือน สำนักเลขาธิการจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการตัดสินใจ

2. เราจะแนะนำคุณโดยเร็วที่สุดดังนั้นโปรดติดต่อสำนักเลขาธิการหากคุณไม่ได้ยินจากเรา

3. สำนักเลขาธิการจะประสานงานกำหนดการ เวลา และสถานที่กับอีกฝ่าย และรับประกันรูปแบบการประชุม

4. ค่าใช้จ่ายจะถูกชำระล่วงหน้าเมื่อชุดการแนะนำตัวได้รับการยืนยันกับอีกฝ่าย (ค่าลงทะเบียน, ค่าอ้างอิง) สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต